Disclaimer

Algemeen
Schildersbedrijf J. Brouwers, verleent u hierbij toegang tot schildersbedrijfmargraten.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Schildersbedrijf J. Brouwers en derden zijn aangeleverd. Schildersbedrijf J. Brouwers behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op schildersbedrijfmargraten.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
De op schildersbedrijfmargraten.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Schildersbedrijf J. Brouwers.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Schildersbedrijf J. Brouwers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Schildersbedrijf J. Brouwers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van schildersbedrijfmargraten.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.